logo
☰ منو

شرایط ویژه فروش MVM۳۱۵ اعلام شد

کلیه زوجین که حداکثر از تاریخ عقدشان مدت ۲ سال گذشته است می توانند از شرایط ویژه فروش MVM۳۱۵ بهره مند شوند..
قیمت قطعی این خودرو ۴۹ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد بود.خریداران می توانند به دو شیوه این خودرو را خریداری کنند.
شیوه اول
در شیوه اول مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۸ هزار و پانصد تومان به صورت نقدی و ۹ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان به صورت چک ۲ ماهه بدون بهره از خریدار دریافت می شود. در این شیوه شرکت مدیران خودرو ۶۵ درصد مبلغ خودرو را به صورت وام به خریداران اعطا می کند و مدت زمان بازپرداخت این طرح ۳۶ ماه(۹ چک ۴ ماهه) خواهد بود.نرخ سود تسهیلات در این شیوه ۱۷ درصد و مبلغ اقساط با احتساب بیمه بدنه ۵ میلیون و ۹۳ هزار و هشتصد تومان است.
شیوه دوم
در دومین شیوه مبلغ ۹ میلیون و ۸۷۸ هزار تومان به صورت نقدی و همین مبلغ به صورت چک ۲ ماهه بدون بهره از خریدار دریافت خواهد شد.در این طرح مدیران خودرو ۶۰ درصد مبلغ خودرو را به خریداران وام اعطا می کند که مدت زمان باز پرداخت آن ۳۶ ماه(۹ چک ۴ ماهه) است.نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد و مبلغ هر قسط با احتساب بیمه بدنه ۴ میلیون و ۶۶۸ هزار و نهصد تومان خواهد بود.
گفتنی است مبلغ چک ضمانت در شیوه نخست ۶۹ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۱۰ تومان و در شیوه دوم ۶۷ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۵۳۰ تومان است.
این طرح از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۱ شروع و تا روز پنجشنبه ۹۶/۹/۱۶ ادامه خواهد داشت